Vergoedingen zorgverzekeraars

Diabetes Mellitus

Personen met DM kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen.  De hoogte van de vergoeding en/of het aantal behandelingen is afhankelijk van de Sims classificatie welke door uw huisarts, internist of podotherapeut wordt vastgesteld.

Naast de Sims classificatie is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen.  De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van het zorgprofiel:

Sims 0 –> geen zorgprofiel
Sims 1 –> zorgprofiel 1 of zorgprofiel 2
Sims 2 –> zorgprofiel 2 of zorgprofiel 3
Sims 3 –> zorgprofiel 4 

Vergoeding basisverzekering

De zorgprofielen 2, 3 en 4 komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering.  De vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke zorg.  Het knippen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt, valt niet onder de medisch noodzakelijke zorg en wordt derhalve niet vergoed door uw verzekeraar. 

Indien u voor uw diabetes onder behandeling bent bij uw huisarts en u heeft zorgprofiel 2 of hoger, dan komt u in aanmerking voor vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg via de ketenzorg.  Het aantal behandeling op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door uw huisarts of de podotherapeut.  

Als u voor uw diabetes onder behandeling bent bij de internist en u heeft zorgprofiel 2 en hoger, dan komt u eveneens in aanmerking voor vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg. Het behandelplan wordt door de podotherapeut opgesteld. Het aantal behandelingen is per persoon verschillend en afhankelijk van het zorgprofiel.

Hiervoor is een contract afgesloten met Podotherapie Molenschot – Verbraak en de Wit en podotherapie van Eerd.

Aanvullende verzekering

Zorgprofiel 1 ( en soms sims 0) komt mogelijk voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw verzekeraar de vergoeding heeft opgenomen in de aanvullende verzekering.

Facturatie

Via de podotherapeut –> de medisch noodzakelijke zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd. Alle overige handelingen dient u zelf af te rekenen en zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.
Via de aanvullende verzekering –> U dient zelf de factuur in bij uw zorgverzekeraar nadat u het bedrag aan ons heeft overgemaakt.

Reumatische aandoening

Bij reumatische aandoeningen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen vanuit uw aanvullende verzekering. De vergoedingen hebben meestal betrekking op de artritis vormen. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden door te nemen.

Overige risicovoeten

In sommige situaties kunt u voor een vergoeding in aanmerking komen.  Wij adviseren u om uw verzekering te raadplegen.